0907 788 892 Po - Pi: 08:00 - 14:00

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti DANIMANI s.r.o. o zhromažďovaní a používaní informácií, ktoré zhromažďujeme pri vašom prístupe na https://www.danimani.sk/ (ďalej len „služba“). Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú vaše práva na súkromie a spôsob, akým ste chránení podľa zákonov o ochrane osobných údajov. Používaním našej služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nevstupujte do našej služby ani ju nepoužívajte.

DANIMANI s.r.o. je oprávnená kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov. Môže k tomu dôjsť bez predchádzajúceho upozornenia.

DANIMANI s.r.o. zverejní upravené zásady ochrany osobných údajov na stránke https://www.danimani.sk/

Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré slúžia na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali. https://www.danimani.sk/ zhromažďuje nasledujúce informácie:

 • Údaje o používaní
 • Meno
 • E-mail
 • Číslo mobilného telefónu
 • Adresa bydliska
 • Informácie o platbe

Údaje o používaní zahŕňajú:

 • Adresy internetového protokolu (IP) počítačov pristupujúcich na stránku
 • Požiadavky na webové stránky
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač používaný na prístup na stránku
 • Čas a dátum prístupu

Ako zhromažďujeme informácie

https://www.danimani.sk/ zhromažďuje a prijíma od vás informácie nasledujúcim spôsobom:

 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.
 • Z externých verejných zdrojov.
 • Pri interakcii s našou službou.

Vaše informácie budú uložené do doby, kedy už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Vaše informácie môžu byť uchovávané počas dlhšieho obdobia na účely podávania správ alebo uchovávania záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, môžu byť uložené na dobu neurčitú.

Ako používame vaše informácie

https://www.danimani.sk/ môže použiť vaše údaje na nasledujúce účely:

 • Poskytovanie a udržiavanie našej služby, ako aj sledovanie používania našej služby.
 • Na iné účely. DANIMANI s.r.o. použije vaše informácie na analýzu údajov na identifikáciu trendov používania alebo určenie účinnosti našich marketingových kampaní, ak je to vhodné. Vaše informácie použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb a marketingového úsilia.
 • Správa vášho účtu. Vaše osobné údaje môžu umožniť prístup k viacerým funkciám našej služby, ktoré sú dostupné registrovaným používateľom.
 • Marketingové a propagačné iniciatívy. DANIMANI s.r.o. použije nešpecifické informácie získané od vás na zlepšenie nášho marketingového úsilia.
 • Cielená reklama. Vaše osobné údaje sa použijú na zlepšenie reklamného úsilia, ktoré je relevantné pre vaše konkrétne záujmy.
 • Zhromažďovanie referencií a spätnej väzby od zákazníkov. Ak zdieľate posudok alebo recenziu o vašich skúsenostiach s používaním našej služby, budú zdieľané alebo inak použité na webovej lokalite.
 • Správa objednávok zákazníkov. Vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, profily sociálnych médií a ďalšie informácie o používateľských účtoch budú použité na správu objednávok zadaných prostredníctvom našej služby.
 • Informácie o správe. Vaše osobné údaje budú použité v rámci prevádzky postupov správy našej webovej lokality.
 • Riešenie sporov a ochrana stránok. Vaše informácie budú použité v prípade právneho sporu na vyriešenie problémov súvisiacich s našou Službou.

Ako zdieľame vaše informácie

DANIMANI s.r.o. bude zdieľať vaše informácie, ak je to možné, v nasledujúcich situáciách:

 • S vaším súhlasom. DANIMANI s.r.o. bude zdieľať vaše informácie na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.

Zdieľanie treťou stranou

Akákoľvek tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý zamýšľa použiť vaše informácie. Musia uchovávať vaše informácie iba počas trvania zverejneného pri vyžiadaní alebo prijatí uvedených informácií. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie ďalej zhromažďovať, predávať ani používať vaše osobné údaje okrem prípadov, keď je to potrebné na splnenie špecifikovaného účelu.

Vaše informácie môžu byť zdieľané s treťou stranou z dôvodov vrátane:

 • Informácie služby Analytics. Vaše informácie môžu byť zdieľané s nástrojmi na analýzu online s cieľom sledovať a analyzovať návštevnosť webových stránok.
 • Zlepšenie cielených reklamných kampaní. DANIMANI s.r.o. partneri s poskytovateľmi služieb tretích strán s cieľom zlepšiť cielené reklamné kampane.

Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie pri registrácii alebo inak, dávate DANIMANI s.r.o. povolenie na používanie, zdieľanie a uchovávanie týchto informácií spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov vrátane:

 • Dodržiavanie príslušných zákonov, nariadení alebo súdnych príkazov.
 • Reagovanie na tvrdenia, že vaše používanie našej služby porušuje práva tretích strán.
 • Presadzovanie zmlúv, ktoré s nami uzavriete, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú webové stránky, ktoré navštívite. Webové stránky používajú súbory cookie, ktoré pomáhajú používateľom efektívne sa pohybovať a vykonávať určité funkcie. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, je možné nastaviť bez vášho povolenia. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne nevyhnutné súbory cookie. Nevyhnutne nevyhnutné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Výkonnostné súbory cookie. Výkonnostné súbory cookie sa používajú na zistenie, ako návštevníci používajú webovú stránku, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu určitého návštevníka.
 • Cookies zacielenia. Súbory cookie zacielenia sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahoví partneri, bannerové siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových stránkach.
 • Funkčné súbory cookie. Funkčné súbory cookie sa používajú na zapamätanie informácií o návštevníkoch webovej stránky, napr. jazyk, časové pásmo, vylepšený obsah.
 • Neklasifikované súbory cookie. Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Bezpečnosť

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. https://www.danimani.sk/ využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby zabránil zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré nám poskytujete, musíte k našej službe pristupovať na vlastné riziko.

DANIMANI s.r.o. nezodpovedá za výkon webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vaše interakcie s nimi. Keď opustíte túto webovú stránku, odporúčame vám skontrolovať postupy ochrany osobných údajov iných webových stránok, s ktorými komunikujete, a určiť primeranosť týchto postupov.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte nasledujúcimi spôsobmi:

Názov: DANIMANI s.r.o.

Adresa: Tulipánová 3, Michalovce 071 01

E-mail: [email protected]

Webová stránka: https://www.danimani.sk/

Telefón: 0907 788 892